Hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch
Cập nhật:07/05/2021 3:03:31 CH
Hiện nay tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông do việc đốt rơm rạ gây ra, ngày 06/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3628/UBND-NN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng và triển khai ứng dụng Hue-S để tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức đốt rơm rạ trên đồng ruộng để kịp thời có biện pháp xử lý.

3. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa (máy cuộn rơm,…) trong việc thu gom vận chuyển rơm rạ. Khuyến cáo việc ứng dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp đốt rơm rạ trên đồng ruộng, đường giao thông gây cản trở và làm mất an toàn giao thông theo thẩm quyền.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại đốt rơm rạ trên đồng ruộng để nông dân biết và tự giác chấp hành.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc để người dân đốt rơm rạ sau thu hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp).

          Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

BBT
 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0