Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:28/05/2018 7:55:34 SA
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

KÍNH GỬI:  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH  THỨC ĂN  NUÔI TRỒNG THỦY SẢN


A. Thông tin chung:

      1.  Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

     - Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 0234.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

  2.  Tên  gói thầu thông báo mời thầu:

Mua thức ăn cho mô hình nuôi Tôm Sú bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm.

Loại thức ăn

Tiêu chuẩn

Số lượng ( kg)

Thức ăn Công nghiệp cho Tôm Sú

Độ đạm >= 38%, đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9964:2014 - Thức ăn hỗn hợp cho tôm Sú

3.735

     3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

- Tên  gói thầu:  Mua thức ăn cho mô hình nuôi Tôm Sú bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Nguồn vốn: Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia  năm 2018.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2018 đến trước 08 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).

 

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2018.

       Huế, ngày  25  tháng 5 năm 2018                                                   GIÁM ĐỐC

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0