Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:05/04/2016 9:35:09 SA
Thông báo

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

KÍNH GỬI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG, THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 054.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên các gói thầu thông báo mời thầu:

- Gói 1: Mua thức ăn cho dự án xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP.

Loại thức ăn

Tiêu chuẩn

Số lượng ( kg)

Thức ăn Công nghiệp Nuôi tôm thẻ chân trắng.

Độ đạm 32 -38%, lipit 4-6%, độ ẩm < 11%

7.800

Gói 2: Mua giống tôm thẻ chân trắng cho dự án: xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP.

Loại giống

Tiêu chuẩn

Số lượng ( vạn)

Giống tôm thẻ chân trắng

Giông đạt kích cở đồng đều > P12, Không có dấu hiệu bệnh và kiểm tra qua máy PCR.

160

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

- Tên các gói thầu:

+ Gói 1: Mua thức ăn cho dự án xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP (Có hồ sơ chào hàng kèm theo)

+ Gói 2: Mua giống Tôm thẻ Chân trắng cho dự án: xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP (Có hồ sơ chào hàng kèm theo).

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ của Trung Tâm khuyến Nông Quốc gia.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 29 tháng 3 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2016 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0