Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:20/04/2015 12:00:00 SA
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

KÍNH GỞI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y

 

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư TT Huế

-Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế.

-Điện thoại - fax: 054.3530027.

-E-mail: ttknkltthue@vnn.vn

 

2.  Tên dự án: :  Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư Thừa Thiên Huế.

4. Tên gói thầu thông báo mời thầu:  Mua vắc xin, thuốc thú y cho dự án:  Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ

5. Giá gói thầu: 321.970.500 đồng VN.

 

  ( Ba trăm hai mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi nghìn năm trăm đồng chẵn)

 ______________________________________________________________

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư Thừa Thiên Huế.

- Tên gói thầu: Gói thầu mua vắc xin, thuốc thú y.(Có hồ sơ chào hàng kèm theo)

 

- Tên dự án: Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAP trong nông hộ

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ của Trung Tâm khuyến nông Quốc gia.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 20 tháng 4 năm 2015 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư TT Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 09 giờ 00, ngày 27 tháng  4 năm 2015.

 

           Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

                                                      TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG-LÂM-NGƯ TT HUẾ

 

                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                                                                                Bùi Thị Hải Yến

                                                                                                      ( Đã Ký)


 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0