Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:11/05/2017 8:32:53 SA
Thông báo
KÍNH GỬI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
A. Thông tin chung:
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế
- Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại - fax: 0234.3530027.
- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn
2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:
Mua thức ăn cho mô hình nuôi Tôm Sú bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm.
Loại thức ăn Tiêu chuẩn Số lượng ( kg)
Thức ăn Công nghiệp cho Tôm Sú Độ đạm >= 38%, đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9964 :2014 - Thức ăn hỗn hợp cho tôm Sú 3.735
3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.
- Tên gói thầu: Mua thức ăn cho mô hình nuôi Tôm Sú bán thâm canh đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Nguồn vốn: Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia năm 2017.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 08 tháng 5 năm 2017 đến trước 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 5 năm 2017.
Huế, ngày 08 tháng 5 năm 2017
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Bùi Thị Hải Yến
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0