Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:25/05/2015 12:00:00 SA
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

KÍNH GỬI:  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG, THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

  A. Thông tin chung:

      1.  Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư TT Huế

     - Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế.

- Điện thoại - fax: 054.3530027.

- E-mail: ttknkltthue@vnn.vn

  2.  Tên các gói thầu thông báo mời thầu:

 

- Gói 1: Mua giống Hải Sâm cho dự án: xây dựng mô hình nuôi kết hợp tôm với hải sâm và rong biển  theo VietGAP

 

- Gói 2:   Mua thức ăn cho dự án xây dựng mô hình nuôi kết hợp tôm với hải sâm và rong biển  theo VietGAP.

 

Loại thức ăn

 

Thông số kỹ thuật

 

Số lượng        ( kg)

Thức ăn Công nghiệp Nuôi tôm Sú

Độ đạm từ 38 - 42%, lipit 4 - 6%, độ ẩm < 11%.Thức ăn sản xuất phải đảm bảo chất lượng theo quy định, tiêu chuẩn thức ăn thủy sản.

2.700

     3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư Thừa Thiên Huế.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư Thừa Thiên Huế.

- Tên các gói thầu:

+ Gói 1 :  Mua thức ăn cho dự án xây dựng mô hình nuôi kết hợp tôm với hải sâm và rong biển  theo VietGAP (Có hồ sơ chào hàng kèm theo)

 

+ Gói 2 : Mua giống Hải Sâm cho dự án: xây dựng mô hình nuôi kết hợp tôm với hải sâm và rong biển  theo VietGAP (Có hồ sơ chào hàng kèm theo).                     

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ của Trung Tâm khuyến nông Quốc gia

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến nông-lâm-ngư TT Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

       Huế, ngày 18  tháng 5 năm 2015                                                P. GIÁM ĐỐC

                    (Đã ký)

 

             Châu Ngọc Phi


 

Loại giống

 

Kích cỡ

 

Số lượng ( con)

Giống Hải Sâm

50-100g/con

10.000

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0