THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Cập nhật:08/05/2019 8:08:36 SA
Thông báo

KÍNH GỬI:  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

     - Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 0234.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:

Mua giống cá Tầm cho mô hình thử nghiệm nuôi cá tầm tại A Lưới

Loại giống

Kích cỡ

Số lượng (con)

Cá Tầm

20 – 25 con/kg

2.000

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông  tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên  gói thầu:  Mua giống cá Tầm cho mô hình thử nghiệm nuôi cá tầm tại A Lưới.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 8 giờ 00, ngày 8 tháng 5 năm 2019 đến trước 8 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2019.

       Huế, ngày  8  tháng 5 năm 2019                                                  

                 GIÁM ĐỐC

                    (đã ký)

            Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0