THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:08/05/2019 2:15:31 CH
Thông báo

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 

K

KÍNH GỬI:  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

     - Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 0234.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:

           Mua giống cá Trắm cho mô hình thử nghiệm nuôi cá Trắm giòn bằng lồng

Loại giống

Kích cỡ

Số lượng (con)

Cá trắm

1 – 1,2 kg

1.600

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông  tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên  gói thầu:  Mua giống cá trắm cho mô hình thử nghiệm nuôi cá Trắm giòn bằng lồng

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 8 giờ 30, ngày 8 tháng 5 năm 2019 đến trước 8giờ 30, ngày 14 tháng 5 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 8 giờ 30, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

                                                                         Huế, ngày  8  tháng 5 năm 2019                                                   

                                          

                      GIÁM ĐỐC

                       (Đã ký)

                   Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0