THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:04/05/2019 1:57:06 CH
Thông báo

KÍNH GỬI:  CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

     - Địa chỉ: 14 Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 0234.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:

           Mua giống cá Bống bớp cho mô hình nuôi xen ghép cá bống bớp với tôm sú theo hướng an toàn

Loại giống

Kích cỡ

Số lượng (con)

Cá Bống bớp

3 – 5 cm

40.000

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông  tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên  gói thầu:  Mua giống cá Bống bớp cho mô hình nuôi xen ghép cá Bống bớp với Tôm sú theo hướng an toàn

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 14 giờ 00, ngày 4 tháng 5 năm 2019 đến trước 8giờ 00, ngày 10 tháng 5 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 8 giờ 00, ngày 10 tháng 5 năm 2019.

                           Huế, ngày  4  tháng 5 năm 2019                 

                                            GIÁM ĐỐC

                                              (đã ký)

                                                                                                    Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0