THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:10/04/2019 10:47:06 SA
THÔNG BÁO

 

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

KÍNH GỬI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 0234.3530027.

- E-mail: ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

2. Tên gói thầu thông báo mời thầu:

- Mua giống Tôm thẻ Chân trắng cho dự án xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh ven biển miền trung.

Loại giống

Kích cỡ

Số lượng ( vạn)

Giống Tôm Thẻ

P12

160

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

-Tên gói thầu: Mua giống Tôm thẻ Chân trắng cho dự án xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh ven biển miền trung.

- Nguồn vốn: Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 4 năm 2019 đến trước 8 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 0234.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 08 giờ 00, ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2019

              GIÁM ĐỐC

              (Đã ký)

         Châu Ngọc Phi

 

 

 

 

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0