THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
Cập nhật:21/06/2019 3:41:25 CH
Thông báo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Tên bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: Số 14 Phùng Hưng, Thành Phố Huế.

Điện thoại: 0234-3530027.

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp Nghêu bố mẹ - Meretrix lyrata.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 160.800.000 đồng (Một trăm sáu mươi triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).

- Thuộc Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống Nghêu “Meretrix lyrata” ở quy mô hàng hóa.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

2. Nguồn vốn: Khuyến Nông Trung Ương.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 ngày 1 tháng 7 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu:

Đơn vị: Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: Số 14 Phùng Hưng - Thành Phố Huế.

Điện thoại: 0234-3530027       Fax: 0234-3530027.

6. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 01 tháng 7 năm 2019.

7. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 01tháng 7 năm 2019.

 

Thành Phố Huế, ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Đã ký)

Châu Ngọc Phi

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0