Triển khai các lớp tập huấn thuộc hoạt động “Hỗ trợ triển khai các giải pháp sinh kế bề vững cho ngư dân vùng ven biển đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”
Cập nhật:15/06/2018 9:12:57 SA
Năm 2018, được sự hỗ trợ kinh phí từ Dự án Bảo tồn các Khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết (UNDP-GEF), Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai hoạt động “Hỗ trợ sinh kế cho ngư dân vùng ven biển đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”.
Hoạt động này bao gồm việc thực hiện 3 loại mô hình: mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cua, cá đối tại rừng ngập mặn Rú Chá xã Hương Phong, thị xã Hương Trà với quy mô 4 ha/4 hộ; mô hình nuôi ghép cá Trắm cỏ và rô phi bằng lồng tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền và xã Điền Hòa huyện Phong Điền với quy mô 800m2/4 hộ/2 xã; mô hình nuôi xen ghép tôm sú, cá đối rong câu tại xã Phú Thuận, Vinh Phú huyện Phú Giang và xã Vinh Giang, Lộc Bình huyện Phú Lộc với quy mô 32.000 m2/8 hộ/ 4xã.
Theo kế hoạch triển khai hoạt động, trong thời gian từ ngày 08 – 15 tháng 5 năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 5 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ thực hiện mô hình và các hộ nông ngư dân trong vùng thực hiện Dự án tại các xã Hương Phong, thị xã Hương Trà; xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền; xã Điền Hòa, huyện Phong Điền; xã Vinh Phú, huyện Phú Vang; xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc với sự tham gia của 144 học viên.
Thông qua 5 lớp tập huấn đã trang bị cho các hộ thực hiện mô hình và các hộ nông ngư dân các kiến thức về lập kế hoạch sản xuất, ghi chép nhật ký vụ nuôi; đặc điểm sinh học của các đối tượng nuôi, kỹ thuật nuôi, vai trò của rừng ngập mặn, kỹ thuật phòng trị bệnh và hạch toán kinh tế từ đó có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất để thực hiện thành công các mô hình và phát triển sản xuất trong thời gian đến. 

Hoàng Xuân Thành
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Thư viện video

Tổng cộng0