Thả giống mô hình nuôi xen tôm, cua, cá đối sinh thái trong rừng ngập mặn gắn với liên kết tiêu thụ sản.
Cập nhật:03/07/2023 2:20:21 CH
Việc phát triển trồng rừng ngập mặn sẽ giúp chắn sóng, gió có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đê điều, hạn chế xói lở và tác hại của bão, tăng khả năng chống chọi với tác động của thay đổi khí hậu, đồng thời rừng ngập mặn sẽ là bãi đẻ tự nhiên cho các loài sinh vật thủy sản giúp tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.

Tuy nhiên, việc phát triển trồng rừng cần đi đôi với việc tạo sinh kế cho người dân nhằm giảm áp lực khai thác thủy sản và giúp bảo vệ rừng tốt hơn.

Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông thực hiện mô hình nuôi xen tôm, cua, cá đối sinh thái trong rừng ngập mặn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Quảng Lợi – Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền cùng với địa phương đã khảo sát chọn hộ thực hiện mô hình. Với qui mô 2ha/2 hộ. Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông đã hướng dẫn các hộ dân chuẩn bị ao hồ đảm bảo và đã tiến hành thả con giống ngày 22/6/2023. Cụ thể: tôm thẻ kích cở 3-5cm/con, mật độ 5 con/m2; cua kích cở 3-5cm/con, mật độ 0,2 con/m2 và cá đối kích cở 4-6cm/con, mật độ 0,2 con/m2.  

Trong thời gian đến, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn người dân chăm sóc đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra./.

Nguyễn Thị Thu Hà
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0