THAM QUAN MÔ HÌNH ƯƠNG GIỐNG CÁ DÌA
Cập nhật:20/12/2016 10:10:00 SA
Vừa qua, Trung tâm Khuyến Nông đã tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm ương cá Dìa giống cho các đại biểu là cán bộ cấp huyện, xã và các hộ dân nòng cốt của 3 huyện Quảng Điền, Phú Lộc và Phú Vang. Số lượng đại biểu tham gia là 20 đại biểu mỗi huyện

Năm 2016, được sự hỗ trợ kinh phí từ Dự án Sáng kiến và Phát triển địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành triển khai  hoạt động  xây dựng mô hình ương giống cá nước lợ dựa vào cộng đồng  gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm ở 03 huyện Phú Vang, Phú Lộc và Quảng Điền, với quy mô:  6.000m2 cho 12 hộ ương giống và 24.000m2  cho 12 hộ nuôi thương phẩm.

Thông qua hoạt động tham quan chéo, 24 hộ mô hình và các đại biểu tham dự  đã có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất lẫn nhau, từ đó đúc rút các kinh nghiệm trong quá trình thực hiện mô hình nhằm phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình trong thời gian đến.

 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0