Nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt tại Thừa Thiên Huế
Cập nhật:27/10/2016 10:37:13 SA
Trong năm 2016 Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thử nghiệm mô hình “Nuôi bán thâm canh tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt” tại xã Điền Hải huyện Phong Điền với quy mô 5.000m2/02 hộ; mật độ thả nuôi là 10con/m2; thời gian triển khai từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2016.

Sau 5 tháng thực hiện mô hình, tỉ lệ sống của tôm  đạt 60% cao hơn so với yêu cầu mô hình là 50%, trọng lượng trung bình của tôm đạt 31con/kg, năng suất đạt 1.935kg/ha, lợi nhuận thu được 7,68 triệu đồng/hộ. 

Mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao nuôi tôm bị nhiễm ngọt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi và bước đầu cho thấy tính thích nghi của tôm càng xanh với điều kiện nuôi của tỉnh Thừa Thiên Huế nhất là những vùng bị ảnh hưởng bởi ngọt hóa.

Để nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT  cần quan tâm hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thử nghiệm mô hình nhằm hoàn thiện quy trình nuôi, cải tiến kỹ thuật để có đánh giá chính xác việc phát triển đối tượng nuôi này tại địa phương.

Được biết, để đánh giá hiệu quả của mô hình, Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình tại Điền Hải, Phong Điền. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo của Trung tâm Khuyến Nông, lãnh đạo địa phương, 2 hộ thực hiện mô hình và 28 hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Điền Hải.

Hoàng Xuân Thành
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0