Một số giải pháp để thúc đẩy hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết hiệu quả
Cập nhật:09/06/2023 2:09:03 CH
Liên kết sản xuất lúa gắn với tiêu thụ giúp đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị hạt gạo. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật góp phần tăng năng suất, tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng. Vì vậy, trong thời gian qua Nhà nước luôn quan tâm, đưa ra các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ để thúc đẩy các đơn vị tích cực tham gia chuỗi liên kết.

Tuy nhiên, phần lớn các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta hiện nay chỉ mới thực hiện tốt chức năng làm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cho người nông dân như: làm đất, điều tiết nước, thu hoạch,...Việc liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn yếu, việc nghiên cứu, nắm bắt thông tin của thị trường còn hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc lập kế hoạch sản xuất, nhất là sản xuất hàng hóa với quy mô lớn.

Để phát triển mô hình liên kết sản xuất lúa theo chuỗi giá trị; với chức năng quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; cần nghiên cứu thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của nông dân để họ nhận thấy lợi ích của việc tham gia các hình thức liên kết, cùng hợp tác để phát triển.

Thứ hai: Xây dựng, lựa chọn các hình thức liên kết phù hợp với điều kiện kinh tế, nhân lực của đơn vị và cần tìm hiểu kỹ về đối tác dự định liên kết để có sự đàm phán, ký kết tham gia liên kết.

Thứ ba: Nâng cao năng lực, tầm nhìn, thường xuyên cập nhật và nắm bắt thông tin thị trường hàng hóa nông sản để chủ động có chiến lược, kế hoạch sản xuất phù hợp, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thứ tư: Thực hiện quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật cho vùng sản xuất; trong đó ưu tiên quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển giống lúa chủ lực của từng địa phương, tập trung đầu tư cho vùng quy hoạch sản xuất đưa vào thực hiện liên kết.

Thứ năm: Phổ biến kiến thức pháp luật cho các hộ sản xuất. Khi tham gia vào chuỗi liên kết nông dân phải tuân thủ thỏa thuận trong hợp đồng, tránh tình trạng xem nhẹ hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các bên tham gia liên kết, gây ra tổn hại kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị đang trở thành hướng đi mới giúp hạt gạo của người nông dân tạo ra không còn tình trạng bị thương lái ép giá, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhanh, nâng cao hiệu quả kinh tế do vậy các đơn vị HTX cần tiếp tục chú trọng và phát triển trong thời gian tới./.

Lê hà Tâm Thanh
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0