Kết quả thực hiện mô hình Nuôi thủy đặc sản nước ngọt ở miền núi gắn với phát triển du lịch sinh thái
Cập nhật:08/11/2022 4:42:54 CH
Trong những năm trở lại đây, hoạt động du lịch sinh thái ở A Lưới ngày càng phát triển với nhiều homestay được xây dựng, người dân tại địa phương cũng tích cực tham gia vào hoạt động du lịch.

Tuy nhiên, việc khai thác các sản vật từ tự nhiên sẽ không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của khách du lịch ngoài ra còn thiếu bền vững, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học mà cần có các sản phẩm nuôi trồng tại chỗ để phục vụ cho nhu cầu ăn uống, giải trí cho khách du lịch.

Để góp phần cung cấp các sản phẩm thủy đặc sản nước ngọt phục vụ cho các hoạt động du lịch sinh thái đồng thời nâng cao giá trị của sản phẩm thủy sản nuôi, năm 2022 từ nguồn kinh phí Sự nghiệp tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai mô hình phát triển nuôi thủy đặc sản ở miền núi gắn với du sinh thái với các đối tượng nuôi là cá rô đầu vuông, cá chép Koi và ếch.

Mô hình được thực hiện tại xã Hồng Kim và xã Trung Sơn, huyện A lưới với quy mô 2 hộ,  500m2/hộ. Sau 6 tháng thực hiện mô hình, trong đó thời gian nuôi là 4,5 tháng, Trung tâm đã tiến hành tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và nghiệm thu mô hình.

Kết quả mô hình thu được như sau: Cá rô đầu vuông: tỉ lệ sống 71%, trọng lượng: 0,2 kg/con, sản lượng 2.130 kg, năng suất: 21,3 tấn/ha; Cá chép Koi: tỉ lệ sống 71%, trọng lượng: 0,51  kg/con, sản lượng 362 kg, năng suất: 3,62 tấn/ha; Ếch: tỉ lệ sống 70%, trọng lượng: 0,205 kg/con, sản lượng 718 kg, năng suất: 7,18 tấn/ha; Lợi nhuận đem lại cho các hộ từ 26 – 29 triệu đồng/hộ.

Năng suất và sản lượng lượng của các đối tượng nuôi đều đạt và vượt yêu cầu mô hình đề ra. Nhìn chung các đối tượng nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Riêng tốc độ tăng trưởng của ếch vẫn còn chậm do nhiệt độ tại A Lưới thấp hơn, thời gian mưa nhiều vì vậy thời gian nuôi kéo dài hơn so với nuôi ở vùng đồng bằng. Mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi, bước đầu đã tạo ra sản phẩm cung cấp nhu cầu thực phẩm cũng như cảnh quan phục vụ du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trong thời gian tới đề nghị chính quyền địa phương cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ dân nhất là hộ dân có homestay phát triển các mô hình nuôi để cung cấp sản phẩm tại chỗ phục vụ cho phát triển du lịch, hạn chế việc khai thác đánh bắt từ tự nhiên. Các hộ dân cần tích cực hơn trong việc thực hiện mô hình nuôi, tranh thủ các nguồn lực để phát triển các đối tượng nuôi bản địa phù hợp với điều kiện của địa phương, có giá trị kinh tế cao để phục vụ cho khách du lịch và phát triển kinh tế cho gia đình./.

Hoàng Xuân Thành
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0