Kết quả thực hiện mô hình “3 giảm 3 tăng” trong sản xuất lúa tại HTX NN Hương Vinh.
Cập nhật:25/05/2023 2:36:37 CH
Vụ Đông Xuân 2022 – 2023, Hợp tác xã nông nghiệp Hương Vinh được Trung tâm Khuyến nông bố trí thực hiện mô hình “Áp dụng các biện pháp canh tác 3 giảm 3 tăng (trong đó có IPM) trên cây lúa với quy mô 07 ha, sử dụng giống giống lúa chất lượng cao JO2. Thực hiện mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% lúa giống, vật tư (phân bón và thuốc BVTV), đồng thời được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện tốt mô hình. Phần vật tư còn lại nông dân phải đối ứng để thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ kỹ thuật đã chuyển giao đến nông dân kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa như: sạ thưa, bón phân cân đối, tưới ngập khô xen kẽ, áp dụng quản lý dịch hại IPM trên đồng ruộng nhằm giảm chi phí đầu tư. Với những kỹ thuật được chuyển giao trong mô hình, nông dân đã nắm bắt và áp dụng vào sản xuất một cách đồng bộ và đạt kết quả khả quan, giúp giảm được chi phí và tăng lợi nhuận.

Tại Hội nghị đầu bờ được tổ chức tại hợp tác xã, các đại biểu và bà con nông dân thống nhất đánh giá, kết luận như sau:

+ Ruộng mô hình gieo sạ 80 kg lúa giống/ha, đã giảm 20 kg/ha so với tập quán cũ, ruộng lúa thông thoáng, cây không bị che khuất, quang hợp phát triển tốt hơn.

+ Sử dụng phân đạm căn cứ vào màu sắc của lá và tình trạng sinh trưởng của cây, đảm bảo sự cân đối NPK đã giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh hại so với ruộng đối chứng.

+ Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, người dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng dịch hại, sử dụng thuốc BVTV để phòng bệnh đúng kỹ thuật, đúng thời điểm. Vụ Đông Xuân 2022-2023, thời tiết thuận lợi để bệnh đạo ôn lá phát triển mạnh, đặc biệt nhiễm nặng đối với giống JO2. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến để chăm sóc cây trồng và quản lý dịch hại tốt giúp cho người dân trong mô hình giảm được 2 – 3 lần phun thuốc so với ngoài mô hình, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động.

+ Hiệu quả kinh tế: năng suất mô hình ước đạt 74 tạ/ha, cao hơn ngoài mô hình 02 tạ/ha, lợi nhuận bình quân 35 triệu đồng/ha, cao hơn so với ngoài mô hình khoảng 3.5 triệu đồng/ha.

Nguyễn 
Nguyễn Thị Minh Châu
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0