Kết quả thực hiện các mô hình khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới vụ Đông Xuân 2016-2017 tại Thừa Thiên Huế
Cập nhật:19/05/2017 8:38:29 SA
Vụ Đông xuân 2016 - 2017, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các địa phương trong toàn tỉnh triển khai thực hiện “Mô hình khảo nghiệm sản xuất các giống lúa mới có triển vọng” với quy mô 81 ha, bao gồm có các giống KH1 (34,5 ha), giống AX14 (15 ha), giống LDA1 (20,5 ha), giống J02 (6 ha), giống SHPT1 (5 ha).

Trung tâm đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các thị xã và Ban quản trị các Hợp tác xã được chọn làm mô hình tiền hành khảo sát thực tế, chọn vùng xây dựng mô hình theo đúng tiêu chí đề ra, như bố trí tập trung trên cùng một xứ đồng, liền bờ, liền thửa; hệ thống giao thông thủy lợi đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ giới hóa trong sản xuất cũng như công tác chăm sóc, quản lý được dễ dàng. Tổ chức họp các hộ dân trong vùng được chọn làm mô hình triển khai, xây dựng kế hoạch, thông báo đầy đủ các chế độ chính sách khuyến nông để người dân được rõ, thống nhất cùng thực hiện mô hình đạt kết quả tốt nhất. Tổ chức các lớp tập huấn về đặc tính của giống lúa mới, sinh lý cây lúa và kỹ thuật sản xuất cho các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình. Ngoài ra, trong thời gian triển khai thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm kết hợp cùng cán bộ HTX thường xuyên thăm đồng theo dõi, kiểm tra tình hình sinh trưởng phát triển của cây lúa, phát hiện kịp thời những dấu hiệu bất thường; dự báo những nguy cơ có thể xảy ra trên đồng ruộng; thảo luận cùng HTX và bà con nông dân để đưa ra giải pháp xử lý nhằm hạn chế những thiệt hại một cách thấp nhất với hiệu quả kinh tế cao nhất.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ hỗ trợ 100% giống lúa; 30% phân bón thuốc BVTV. Trung tâm  đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung cấp giống lúa, vật tư phân bón đầy đủ, kịp thời theo định mức hỗ trợ; đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thực hiện tốt mô hình.

Trung tâm đã tổ chức các Hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Kết quả đánh giá tại các Hội nghị cho thấy; thời tiết vụ Đông Xuân năm nay khá ấm, nên đa số các giống đều rút ngắn thời gian sinh trưởng,  các giống lúa KH1, AX14, LDA1, JO2 có thời gian sinh trưởng khoảng 117-120 ngày, giống SHPT1 khoảng 125 ngày. Về năng suất,  giống JO2, KH 1 có khả năng cho năng suất cao, ước đạt bình quân từ 66-70 tạ/ha; các giống còn lại năng suất đều đạt trên 60 tạ/ha tùy theo chân đất. Các giống khảo nghiệm đều đẻ nhánh khá, cứng cây, chống đổ tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tại các địa phương thực hiện mô hình. Trong thời gian tới, với một số ưu điểm vượt trội như năng suất cao, chống đổ tốt…; giống lúa KH 1 là giống có triển vọng phát triển ở tỉnh ta, đặc biệt tại các vùng đất tốt, có điều kiện thâm canh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các mô hình khảo nghiệm sản xuất và một số khảo nghiệm về giống lúa mới khác được thực hiện trong vụ Đông Xuân 2016-2017, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế đã có chỉ đạo cho Trung tâm tổ chức khảo nghiệm sản xuất các giống lúa KH1, AX14, QR15 trong vụ Hè Thu 2017 với quy mô khoảng 100 ha, trong đó ưu tiên bố trí diện tích lớn đối với giống lúa KH1 trên các vùng đất thâm canh, sâu trũng; đối với giống JO2 sẽ tiếp tục bố trí khảo nghiệm sản xuất trong vụ Đông Xuân 2017-2018.

Trong những năm qua, việc khảo nghiệm các giống  lúa có triển vọng về năng suất, chất lượng; phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương được các ban ngành, các cấp hết sức quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện. Đây là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao cho sản xuất lúa trong xu thế thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường
Phan Ánh
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0