Kết quả sản xuất giống lúa mới HG244 ở Phong Điền
Cập nhật:15/05/2023 9:51:38 SA
Vụ Đông Xuân 2022-2023, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện mô hình “Áp dụng các giống lúa mới có triển vọng về năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu” trong đó có giống lúa HG244 được đưa vào sử dụng. Tại huyện Phong Điền mô hình được thực hiện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh An xã Phong Bình với qui mô 3 ha và Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Phú xã Phong Chương với diện tích 7,5 ha.

Giống HG244 do Công ty Cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế lai tạo, qua thực tế tại đồng ruộng và đánh giá của các hộ dân trực tiếp sản xuất, giống lúa HG244 dễ canh tác, có thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với cơ cấu thời vụ gieo trồng tại địa phương, khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh, có năng suất cao. Kết quả ghi nhận, giống HG244 sinh trưởng phát triển nhanh, đẻ nhánh khỏe, tương đối cao cây, lá to, trổ tập trung, khoe bông, hiện tượng thoái hóa đầu bông thấp. Thời gian từ trỗ - chín sớm, trong vụ Đông Xuân 22-23 thời gian sinh trưởng của giống HG244 tại Phong Điền là 110 ngày, ngắn hơn giống TH5 khoảng 5 ngày trong cùng điều kiện. Về khả năng chống chịu, giống HG244 có khả năng chịu ngập, chịu úng khá, phục hồi nhanh, ít bị sâu bệnh hại, do có thời gian sinh trưởng ngắn ngày nên mức độ ảnh hưởng ngoại cảnh bất lợi ít hơn, ít nguy cơ bị ảnh hưởng sâu bệnh trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Giống chịu thâm canh, ít tốn phân. Năng suất lúa HG244 tại hai điểm thực hiện mô hình tại huyện Phong Điền đều đạt 72 tạ/ha, hạt lúa to, vàng sáng.

Kết quả của mô hình này là cơ sở để thực hiện các vụ tiếp theo, từ đó có đánh giá chính xác hơn về tính phù hợp của giống lúa HG244 với điều kiện canh tác của từng vùng; tiềm năng về năng suất, khả năng chống chịu với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh, nhằm thay thế các giống lúa cũ có thời gian sinh trưởng tương tự có biểu hiện thoái hóa, năng suất, chất lượng thấp, góp phần tăng hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Trong sản xuất, trước mắt cần lưu ý quy hoạch thành vùng tập trung để  thuận lợi chăm sóc và thu hoạch./.

Lê Duy Kiên
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0