Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông lần II nhiệm kỳ 2023- 2028
Cập nhật:20/04/2023 3:50:28 CH
Chiều ngày 19/4/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Khuyến nông tổ chức đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Đức, chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và toàn thể đoàn viên của CĐCS Trung tâm Khuyến nông

Trong nhiệm kỳ 2017- 2022, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp, CĐCS Trung tâm Khuyến nông tiếp tục duy trì, phát triển, hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đời sống của cán bộ, công chức, người lao động (CBCC- NLĐ) được đảm bảo tương đối ổn định, quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời… góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội CĐCS Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

CĐCS Trung tâm Khuyến nông có tổng số 32 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 100%. Công đoàn luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết các cấp Công đoàn đến toàn bộ CBVC-LĐ. Kết quả 100% đoàn viên công đoàn được tham gia học tập và chấp hành tốt. Không có đoàn viên nào vi phạm. BCH Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và tư vấn, để không ngừng nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn như  KHHGĐ, trật tự an toàn giao thông, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội, bằng việc triển khai đến toàn thể đoàn viên công đoàn ký cam kết với những nội dung trên. Kết quả 100%  đoàn viên tham gia cam kết và trong nhiệm kỳ qua không có  đoàn viên vi phạm những nội dung nói trên. Hàng năm Sau khi tham khảo ý kiến bổ sung về Quy chế dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ, Trung tâm đã ban hành các quy chế. Trên cơ sở đó công đoàn Trung tâm phối hợp vận động, tuyên truyền thực hiện Quy chế nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ viên chức trong đơn vị, gắn liền với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng ở đơn vị. Công đoàn đã thường xuyên tạo mọi điều kiện cho CBVC tham gia xây dựng, cải tiến lề lối  làm việc, tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm. Kết quả trong những năm qua nhìn chung tất cả CBVC trong đơn vị đã nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của đơn vị, chấp hành tốt các quy định. Công đoàn kết hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC cũng như tạo mọi điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Hàng năm công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt, sinh hoạt, tọa đàm  nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 26/3 thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; sinh hoạt truyền thống cho cựu chiến binh nhân ngày 22/12, qua đó đã nâng cao tinh thần, nhận thức và vai trò của phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn viên đoàn thanh niên.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động CĐCS của Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2017 – 2022;  Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, đoàn kết, phát triển”, CĐCS Trung tâm Khuyến nông nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy sức mạnh, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng CĐCS vững mạnh; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, phúc lợi và bảo vệ những lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCC-NLĐ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn, quản lý, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028;  Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 02 đồng chí./.

Nguyễn Bình
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Thư viện video

Tổng cộng0