Thông báo mời chào hàng cạnh tranh
Cập nhật:10/05/2016 8:40:59 SA
Thông báo

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

KÍNH GỞI: CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y

A. Thông tin chung:

1.  Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 14 – Phùng Hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại - fax: 054.3530027.

- Địa chỉ trang WEB:   http://khuyennonghue.no-ip.org/

2.  Tên dự án: :  Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

3. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

4. Tên gói thầu thông báo mời thầu:  Cung cấp thuốc thú y, vắc xin.

 Dự án:  Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

5. Giá gói thầu: 301.974.500 đồng VN.

  ( Ba trăm lẻ một triệu, chín trăm bảy mươi bốn nghìn năm trăm đồng chẵn)

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

- Tên gói thầu: Cung cấp thuốc thú y, vắc xin.

  Có hồ sơ chào hàng kèm theo)

- Tên dự án: Mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo hướng VietGAHP trong nông hộ

- Nguồn vốn: Nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm khuyến nông Quốc gia.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 09 tháng 5 năm 2016 đến trước 16 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Văn phòng Trung tâm Khuyến Nông Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 14 - Phùng Hưng, Thành phố Huế, TT Huế. Điện thoại - fax: 054.3530027.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00, ngày 30 tháng  5 năm 2016.

          

       Huế, ngày 09 tháng 5 năm 2016

                                                                 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TT HUẾ

                                                      GIÁM ĐỐC

                                                                                                        (Đã ký)

 

 

                                                                                                 Bùi Thị Hải Yến

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Thư viện video

Tổng cộng0