Thả giống cá leo mô hình nuôi cá Leo bằng lồng trên hệ thống hồ chứa, sông ngòi theo hướng an toàn.
Cập nhật:19/05/2021 9:02:21 SA
Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu qua kinh tế trong nuôi thủy đặc sản nước ngọt và định hướng phát triển thủy sản của tỉnh. Năm 2021, Trung tâm khuyến nông triển khai mô hình nuôi cá Leo (Wallagonia attu) bằng lồng trên hệ thống hồ chứa, sông ngòi theo hướng an toàn tại xã Lộc Bổn, Phú Lộc và xã Phú Thượng, Phú Vang; với quy mô 180m3/2 hộ (90m3/01 hộ/điểm).

Sau khi triển khai chọn hộ, tổ chức tập huấn kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành thả giống cá Leo cho 02 hộ ở 2 xã Lộc Bổn và Phú Thượng, với số lượng 4.500 con (cở giống 12-15 cm). Con giống thả nuôi đúng số lượng, chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 11573:2017. Nhà nước hỗ trợ 50% và người tham gia mô hình đối ứng 50% kinh phí con giống thả nuôi.

Trong buổi thả giống, có đại diện Trung tâm Khuyến nông, Phòng nông nghiệp huyện Phú Vang, Phú Lộc; đại diện UBND xã Lộc Bổn, xã Phú Thượng và các hộ tham gia thực hiện mô hình.

Được biết, mô hình nuôi cá Leo bằng lồng trên hệ thống hồ chứa, sông ngòi theo hướng an toàn thực hiện 8 tháng (từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2021); các chỉ kỹ thuật cần đạt: Tỉ lệ sống ≥70%, trọng lượng bình quân 1,2kg/con, năng suất 21 kg/m3; sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn.

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0