Những điều nông dân cần biết tháng 10/2017 (Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản)
Cập nhật:10/10/2018 1:19:36 CH
Trong tháng 10 thời tiết sẽ chuyển sang mùa mưa bão, để có vụ nuôi thành công bà con cần lưu ý những vấn đề sau:
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0