Mô hình thâm canh sắn bền vững
Cập nhật:30/07/2015 9:52:23 SA
xeSắn là cây trồng khá phổ biến ở tỉnh ta, nhất là ở các vùng gò đồi, vùng bán sơn địa và miền núi. Cây sắn dễ trồng, thích ứng với đất đai và điều kiện khí hậu rộng. Trong những năm gần đây, cùng với sự hoạt động ổn định của nhà máy chế biến tinh bột sắn, cây sắn đã trở thành cây nguyên liệu có vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng của nhiều địa phương, đem lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Đến nay, diện tích sắn ổn định khoảng 7.000 ha, trong đó có khoảng 6.000 ha sắn công nghiệp, hàng năm cung cấp khoảng 60 -80 ngàn tấn nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

Giống KM 94 là giống sắn được trồng phổ biến. Ngoài ra còn có giống sắn Ba trăng trồng ở các vùng đất bồi ven sông, đất thấp trũng; một số giống sắn địa phương do đồng bào thiểu số trồng để làm thực phẩm ở các huyện Nam Đông, A Lưới.

Về phương thức canh tác, ở các huyện đồng bằng, sắn được trồng xen trên các cây trồng khác như lạc, đậu đỗ, keo. Đây là phương thức sản xuất được đánh giá khá tiến bộ; ngoài tăng hiệu quả của sản xuất, trồng xen góp phần đáng kể trông việc bảo vệ, cải tạo đất, chống xói mòn; đảm bảo canh tác sắn bền vững.

Đối với vùng gò đồi, vùng đất dốc; sản xuất sắn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn như: Diện tích bị thu hẹp do cạnh tranh bởi các cây trồng khác; năng suất còn thấp so với tiềm năng của cây sắn. Nguyên nhân chính là do sắn trồng trên đất dốc không hoặc rất ít áp dụng các biện pháp chống xói mòn bảo vệ đất làm cho đất bị rửa trôi bạc màu, hoang hóa, suy kiệt, mất sức sản xuất; người dân trồng sắn theo phương thức quảng canh là chủ yếu, không hoặc rất ít bón phân, chăm sóc theo kỹ thuật, nên năng suất không cao.

Nhằm hướng tới việc tăng năng suất sắn, bảo vệ đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà vẫn đem lại hiệu quả cao cho người trồng sắn, năm 2015; Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh phối hợp trạm Khuyến nông lâm ngư huyện A Lưới xây dựng mô hình canh tác sắn KM94 bền vững với tổng diện tích 10 ha tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới với 65 hộ tham gia. Mục tiêu của mô hình nhằm tăng năng suất, hiệu quả kinh tế của cây sắn, trên cơ sở đó đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương khác trong toàn huyện.

Bà con nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% vật tư phân bón, được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc và các biện pháp thâm canh trên cây sắn. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện cán bộ khuyến nông phụ trách mô hình thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy, hướng dẫn các hộ chăm sóc, bón phân kịp thời, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật….Người dân tham gia mô hình cũng đã thực hiện tốt theo đúng yêu cầu kỹ thuật đề ra nên mô hình trồng thâm canh cây sắn KM94 bước đầu cho thấy cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn so với sản xuất trước đây.

 

Mô hình thâm canh cây sắn KM94 bền vững triển khai tại huyện A Lưới không những mang lại lợi ích trước mắt mà còn có ý nghĩa kinh tế xã hội lâu dài, tăng thu nhập cho người sản xuất mà vẫn bảo vệ và cải tạo đất. Đây là mô hình  phù hợp với nhu cầu của người dân, với thực tế sản xuất của địa phương, giúp người dân áp dụng đúng kỹ thuật góp phần tăng năng suất sắn, bảo vệ và khôi phục độ phì của đất, đặc biệt trên đất dốc. Qua đó góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng sắn, đảm bảo để ổn định việc sản xuất sắn một cách bền vững./.


Phan Ánh- TT Khuyến nông lâm ngư
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0