Mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa: Tháo gỡ khó khăn đầu ra cho giống lúa mới
Cập nhật:14/05/2021 8:47:35 SA
Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, những năm qua, các tiến bộ kỹ thuật luôn được chú trọng chuyển giao đến người nông dân, đã có nhiều mô hình về các biện pháp canh tác, phương thức tổ chức sản xuất được áp dụng, các giống lúa mới có tiềm năng về năng suất và chất lượng, đã được đưa vào sản xuất tại tỉnh Thừa Thiên Huế như HN6, DT100, JO2... Mỗi giống có những ưu thế và đặc tính phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện canh tác và thị trường ở mỗi địa phương. Tuy nhiên khi đưa một giống lúa mới vào sản xuất, sản phẩm thu hoạch được thường gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường, giá bán thường thấp, tiêu thụ chậm.

Để giúp cho bà con nông dân và địa phương có điều kiện thử nghiệm các giải pháp khắc phục những hạn  chế trong việc tiêu thụ sản phẩm lúa; Vụ Đông Xuân năm 2020- 2021, Trung tâm Khuyến nông thực hiện mô hình Chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa tại Hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền; với diện tích 15 ha, sử dụng giống lúa mới HG12 để gieo cấy. Tuy quy mô diện tích của mỗi hộ không nhiều nhưng các hộ đã liên kết lại để tổ chức sản xuất cùng một giống, một thời vụ, cùng một quy trình để tạo ra được lượng hàng hóa lúa gạo đủ nhiều, đồng nhất, đảm bảo chất lượng. Được hướng dẫn kỹ thuật, quá trình chăm bón đầy đủ đã tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt; kết quả sản năng suất lúa đạt trung bình 72 tạ/ha. Sản phẩm làm ra được hợp tác xã cam kết tiêu thụ ngay từ đầu vụ nên người dân không lo việc bị tư thương ép giá.

Đánh giá mô hình, ông Nguyễn Văn Lưu, giám đốc Hợp tác xã Mỹ Phú cho biết “Lâu nay, nông dân thường không chủ động trong việc tiêu thụ lúa, vào vụ thu hoạch thường bị các tư thương ép giá. Đặc biệt các giống lúa mới đưa vào sản xuất  chưa có đầu ra ổn định thì càng bị ép giá thấp hơn rất nhiều, khó tiêu thụ. Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa là hướng đi đúng giúp bà con nông dân chủ động trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình, nhất là các giống lúa mới đưa vào sản xuất”.

Mô hình Chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa giúp người nông dân yên tâm, mạnh dạn đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện đất đai vào sản xuất. Từ đó, góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến và nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất của HTX, giúp người dân hình thành tư duy sản xuất theo mhu cầu của thị trường, chủ động trong tiêu thụ hàng hóa, nhằm giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo.

Lê Duy Kiên
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0