Kết quả Hoạt động thụ tinh nhân tạo trâu, bò năm 2020
Cập nhật:16/12/2020 9:45:57 SA
Năm 2020 Trung tâm Khuyến nông triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hoạt động thụ tinh nhân tạo (TTNT) trâu, bò với kế hoạch phối giống cho 2.900 bò cái bằng tinh Brahman và Red angus; 200 bò phối tinh BBB và 50 trâu phối tinh Murrah.

          Năm 2020, mặc dù tổng đàn bò giảm hơn 4.300 con so với năm 2019 cùng với ảnh hưởng của bão lũ vào các tháng 10,11; kế hoạch phối giống vẫn đảm bảo tiến độ. Tính đến 30/11/2020, đã thực hiện TTNT cho 2.910 bò cái, đạt 94% kế hoạch; 40 trâu cái đạt 80% kế hoạch. Tỷ lệ bò cái được TTNT đạt 9,8% tổng đàn, tăng 1,3 % so với 2019. Khả năng đến hết tháng 12/2020 sẽ phối giống đạt 3.100 con và hoàn thành 100% kế hoạch.

           Theo dõi sinh trưởng của các nhóm bê lai cho thấy; bê lai BBB sinh trưởng rất tốt, tăng khối lượng gấp 1,4 lần so với bê lai Brahman và có hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều, vì vậy nhu cầu phối giống năm nay tăng đột biến. Đến nay có 407 bò được phối tinh BBB, đạt 200% kế hoạch. Bê lai Red Angus có khối lượng sơ sinh tương đương bê lai Brahman, tuy nhiên sau đó phát triển nhanh hơn 1,1-1,2 lần, bê có ngoại hình đẹp và hiền lành được bà con nông dân ưa chuộng.

          Kết quả phối giống trâu giảm so với 2019. Nguyên nhân có thể do tỷ lệ phối giống đậu thai năm 2019 quá thấp nên ảnh hưởng đến số lượng phối giống năm 2020.      Để đánh giá kết quả TTNT trâu, Trung tâm đã tổ chức kiểm tra 47 trâu được TTNT trong năm 2019 và đánh giá khả năng sinh trưởng của nghé lai. Kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ phối giống đậu thai chỉ đạt 21,3%, thấp hơn nhiều so với bò (75-80%). Qua khảo sát theo dõi cho thấy nghé lai sinh trưởng rất tốt, khối lượng trung bình sơ sinh: 41kg; 6 tháng: 212kg; 12 tháng: 329kg, vượt trội so với nghé ta 1,3- 1,5 lần trong cùng điều kiện nuôi. Giá trị nghé lai 1 năm tuổi đạt 25-26 triệu đồng, trong khi đó nghé ta chỉ đạt 15-16 triệu đồng. Một trong những khó khăn đối với TTNT trâu là khó phát hiện động dục nên phối giống không hiệu quả dẫn đến tỷ lệ đậu thai thấp.

Với mục đích đẩy mạnh công tác TTNT trâu, bò ở một số xã, nâng cao nâng lực kỹ thuật cho bà con, trong năm qua Trung tâm đã tổ chức 16 lớp tập huấn kỹ thuật cho 420 hộ nông dân với các nội dung như phát hiện và quản lý trâu bò động dục để phối giống, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng phòng bệnh, chế biến dự trữ thức ăn, kỹ thuật trồng cỏ...Ngoài ra tổ chức hội thảo kỹ thuật cho dẫn tinh viên để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và tay nghề.

Chương trình thụ tinh nhân tạo trâu, bò đáp ứng được nguyện vọng của người chăn nuôi, tạo ra con lai có năng suất, chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo tiền đề phát triển chăn nuôi bò theo hướng thâm canh trong những năm tới.

 Để thực hiện chủ trương của ngành Nông nghiệp về phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, việc nâng cao chất lượng đàn trâu, bò thông qua TTNT là hết sức cần thiết, vì vậy cần duy trì chính sách hỗ trợ TTNT trâu bò cho nông hộ trong những năm tới ./.      

Lê Bảo Quang
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0