Canh tác lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính nhờ áp dụng mô hình 3 giảm 3 tăng
Cập nhật:20/09/2018 3:03:10 CH
Các học viên tham gia lớp học ngoài hiện trường
Các học viên tham gia lớp học ngoài hiện trường
Với mục tiêu giúp nông dân giảm chi phí và nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; vụ Hè Thu 2018 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các HTX nông nghiệp triển khai thực hiện mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng (trong đó có IPM) với diện tích 161 ha trên toàn tỉnh.

Việc thực hiện mô hình nhằm mục đích:

 - Chuyển giao tiến bộ KHKT cho bà con nông dân trong sản xuất lúa, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe, chống chịu sâu bệnh hại, giảm tối đa việc sử dụng thuốc BVTV và cho năng suất chất lượng cao.

- Mô hình có sự tham gia trực tiếp của nông dân thông qua các hoạt động cụ thể, có sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật giúp nông dân biết được phương pháp tiến hành các thực nghiệm đơn giản trên đồng ruộng, phân tích đánh giá kết quả và áp dụng kết quả vào sản xuất trên diện rộng.

- Thực hiện theo chương trình “3 giảm, 3 tăng” giúp người nông dân giảm được chi phí về: giống, phân đạm, thuốc trừ sâu và tăng năng suất, chất lượng  lúa góp phần làm ra nông sản sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Giảm phát thải khí nhà kính nhờ điều tiết nước theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

Tham gia mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng (trong đó có IPM) trong sản xuất lúa, người nông dân được hỗ trợ 100% giống và 30% vật tư phân bón; được tham gia tập huấn theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Các lớp tập huấn được thực hiện theo phương pháp FFS (tập huấn tại hiện trường) gắn liền với mô hình. Lớp học này bắt đầu từ khi gieo sạ đến thu hoạch, nông dân được học lý thuyết kết hợp với hướng dẫn thực hành tại đồng ruộng; cách làm này đã giúp nông dân tiếp cận nhanh kiến thức, nâng cao nhận thức và áp dụng có hiệu quả vào thực tế sản xuất về kỹ thuật canh tác lúa bền vững, về giảm phát thải khí nhà kính, về bảo vệ môi trường.

Bà con nông dân đã áp dụng tốt mô hình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa bằng cách sử dụng giống xác nhận, gieo sạ thưa với lượng giống 80 - 90 kg/ha. giảm lượng đạm Ure và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt không sử dụng thuốc BVTV  trong  giai đoạn từ cây con đến 40 ngày sau khi gieo sạ. Ngoài ra, mô hình còn áp dụng phương pháp rút nước giữa vụ giúp cho lúa cứng cây, hạn chế đổ ngã.

Thực hiện theo chương trình “3 giảm, 3 tăng” đã giúp người nông dân giảm được chi phí về giống, phân đạm, thuốc trừ sâu và tăng năng suất lúa; góp phần làm ra nông sản sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hiệu quả đạt được từ mô hình là khá cao, thu nhập của người dân tăng lên, nâng cao lợi nhuận của sản xuất lúa. Bên cạnh đó,  mô hình còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính do canh tác lúa nước; là một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.

Tạ Quốc Dũng
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0