• Nâng cao giá trị và hiệu quả nuôi thủy đặc sản nước ngọt bằng lồng
  Cập nhật: 25/11/2022 8:47:46 SA
  Ở Thừa Thiên Huế có 112 hồ chứa lớn nhỏ, trong đó hồ chứa thủy lợi 73 hồ, hồ chứa thủy điện 05 hồ, hồ chứa nước tự nhiên 34 hồ. Đa số các hồ chứa này đều chưa tận dụng hết tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trong đó phát triển nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa này là rất cao. Ở huyện Nam Đông có 03 hồ chứa(Ta Rinh, Ka Tư và Thôn 1) có thể phát triển nuôi thủy đặc sản nước ngọt bằng lồng bè.

 • Hỗ trợ nông dân tiếp cận chuyển đổi số trong nông nghiệp  
  Cập nhật: 15/11/2022 3:12:01 CH
  Để giúp nông dân tiếp cận với chuyển đổi số nông nghiệp và tăng cường công tác truyền thông để nông dân nhận thức rõ tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp. Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông xây dựng mô hình trồng ổi theo hướng an toàn gắn với hệ thống quản lý và truy xuất nguồn gốc bằng nhật ký điện tử tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • Mô hình chế biến rơm cuộn làm thức ăn vỗ béo bò thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Cập nhật: 10/11/2022 2:12:47 CH
  Tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích gieo cấy lúa hàng năm khoảng 54,5 ngàn ha, lượng rơm rạ máy gặt thải ra trên đồng sau thu hoạch ước tính khoảng 218.000 tấn (mỗi ha khoảng 4 tấn). Để hạn chế đốt rơm rạ trên đồng gây ô nhiễm môi trường và lãng phí, trong thời gian qua Trung tâm Khuyến nông đã triển khai các mô hình thu gom rơm bằng máy cuốn rơm phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 37 máy cuốn rơm đang hoạt động. Một trong những giải pháp tái sử dụng rơm vào sản xuất nông nghiệp là làm thức ăn thô để chăn nuôi trâu bò, tuy nhiên hiện nay rơm cuộn đang được sử dụng ở dạng nguyên, chưa qua chế biến.

 • Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua thực hiện mô hình khuyến nông tại huyện A Lưới
  Cập nhật: 10/11/2022 2:08:32 CH
  Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông đã giao cho chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng mô hình “Nuôi gà an toàn sinh học liên kết tiêu thụ sản phẩm” nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Mô hình được thực hiện tại hộ anh Hồ Xuân Hoàng ở thôn Y Reo xã Hồng Thái huyện A Lưới với quy mô 500 gà lai đá 1 ngày tuổi.

 • Chủ động sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp
  Cập nhật: 31/10/2022 9:50:38 SA
  Với mục đích thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường; cung cấp cho cộng đồng và xã hội sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe; từ đó nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người nông dân; thì sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hướng đi tất yếu.

 • Các biện pháp kỹ thuật để nuôi ốc Hương theo hướng an toàn sinh học  
  Cập nhật: 28/10/2022 10:03:36 SA
  Trong những năm qua, tôm thẻ chân trắng là một đối tượng nuôi chủ lực tại các vùng bãi ngang trên cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, dịch bệnh trên tôm thẻ diễn biến phức tạp gây ra thiệt hại lớn cho người nuôi. Nhiều diện tích ao nuôi tôm bị bỏ hoang và chuyển sang nuôi các đối tượng nuôi khác trong đó có ốc hương.


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Thư viện video

Tổng cộng0