Nâng cao giá trị và hiệu quả nuôi thủy đặc sản nước ngọt bằng lồng
Cập nhật:25/11/2022 8:47:46 SA
Ở Thừa Thiên Huế có 112 hồ chứa lớn nhỏ, trong đó hồ chứa thủy lợi 73 hồ, hồ chứa thủy điện 05 hồ, hồ chứa nước tự nhiên 34 hồ. Đa số các hồ chứa này đều chưa tận dụng hết tiềm năng rất lớn về nuôi trồng thủy sản nước ngọt, trong đó phát triển nuôi cá lồng bè trên các hồ chứa này là rất cao. Ở huyện Nam Đông có 03 hồ chứa(Ta Rinh, Ka Tư và Thôn 1) có thể phát triển nuôi thủy đặc sản nước ngọt bằng lồng bè.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế và đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy nước ngọt đặc biệt nuôi cá nước ngọt bằng lồng bè, Trung tâm Khuyến nông khảo sát các hồ chứa có đủ điều kiện để phát triển nuôi cá lồng, qua đó lựa chọn đối tượng nuôi mới phù hợp với điều kiện tự nhiên ở huyện Nam Đông và Quảng Thái, Quảng Điền. Qua thực tế tìm hiểu các đối tượng nuôi mới nhằm phát triển nuôi thủy sản nước ngọt ổn định, bền vững và nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế, Trung tâm đã đề xuất thực hiện mô hình “Nuôi cá Leo bằng lồng theo hướng an toàn” năm 2022.

Mô hình được triển khai từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2022 với quy mô 200m3/4 hộ(50 m3/hộ) ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông(02 hộ) và xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền(02 hộ) . Kết quả sau 6 tháng nuôi, cá Leo đạt trọng lượng 1,2 kg – 1,5 kg/con; tỉ lệ sống bình quân đạt 60-65%. Sản lượng thu được 3.200kg(750-900 kg/50m3). Lợi nhuận thu được 25-35 triệu đồng/hộ.

Với việc nuôi cá Leo bằng lồng trên hệ thống hồ chứa đem lại hiệu quả cao hơn so với nuôi trên hệ thống sông ngòi do nguồn nước ở hồ chứa luôn trong sạch hơn, không bị ảnh của lượng phù sa từ các nguồn khe suối đỗ về các sông ngoài làm thay đổi môi trường và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cá nuôi.

Mô hình nuôi cá Leo bằng lồng ở hồ chứa đã đem lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia mô hình. Mô hình triển khai tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng nhờ có nguồn nước luôn trong sạch(đặc biệt nguồn nước ở hồ chứa). Đây là một hướng đi mới giúp cho bà con yên tâm phát triển nuôi cá Leo bằng lồng, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống hộ gia đình. Tuy nhiên để phát triển mô hình này một cách ổn định và bền vững rất cần sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan quản lý về việc cấp phép cho các hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện để phát triển nuôi cá lồng bè trên hệ thống hồ chứa./.

Nguyễn Thanh Tuấn
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0