Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động áp dụng 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa
Cập nhật:17/07/2019 1:38:44 CH
Chương trình "ba giảm ba tăng" là một tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận, với nội dung chính là áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trong canh tác lúa để giảm lượng giống gieo, giảm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật những vẫn đảm bảo tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận cho nông dân tạo nên một nền nông nghiệp bền vững.

Trong thời gian  qua, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện nhiều mô hình áp dụng ba giảm, ba tăng” trong sản xuất lúa.  Việc thực hiện mô hình nhằm giúp nông dân nâng cao nhận thức trong việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ về giống, phân bón, tưới tiêu và các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả; hỗ trợ cho người nông dân có điều kiện áp dụng kỹ thuật ba giảm, ba tăng trên đồng ruộng của gia đình. Thông qua các mô hình, đã tuyên truyền, phổ biến để bà con nông dân biết đến hiệu quả của việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất lúa, từ đó mạnh dạn ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của gia đình.

Tuy vậy việc thay đổi thói quen, tập quán canh tác là một việc làm không thể một sớm một chiều, khi người dân đã quen với việc gieo sạ dày, bón phân, phun thuốc một cách tùy tiện hoặc theo kinh nghiệm là chủ yếu… Do đó để việc áp dụng ba giảm, ba tăng” trong sản xuất lúa được nhân rộng và tổ chức sản xuất có hiệu quả cần chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động để người nông dân tham gia thực hiện và thay đổi dần thói quen, tập quán canh tác, nâng cao kiến thức về kỹ thuật sản xuất lúa. Theo chúng tôi để công tác tuyên truyền, vận động áp dụng ba  giảm, ba tăng” trong sản xuất lúa đạt kết quả tốt cần quan tâm những vấn đề sau:

 - Tăng cường sự chỉ đạo thường xuyên của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan; sự phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông; sự điều hành chặt chẽ của hợp tác xã triển khai thực hiện mô hình.

- Tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng “ba giảm, ba tăng”, tạo điều kiện cho người nông dân có điều kiện thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, vận dụng vào điều kiện cụ thể của gia đình.

- Tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác và phòng trừ dịch bệnh, kết hợp giữa tập huấn về lý thuyết cần chú trọng thực hành, nâng cao kỹ năng cho người lao động. Nâng cao kiến thức sản xuất lúa cho nông dân, giúp nông dân nắm và nhận biết các đối tượng sâu bệnh hại, sinh vật có ích trên đồng ruộng và biện pháp xử lý đúng cách, đúng thời điểm để mang lại hiệu quả cao. Nâng cao trình độ nhận biết và sử dụng an toàn, hiệu quả các loại thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa, hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần làm ra nông sản sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hoạt động như tổ chức tham quan, hội thảo, đưa tin về hiệu quả của mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh truyền hình đại phương, các trang mạng của đơn vị và ngành… để mọi người có thể biết và thực hiện đúng kỹ thuật.

Áp dụng “ba giảm, ba tăng “ trong sản xuất lúa là hướng đi tất yếu trong thời gian tới  để phát triển sản xuất, tăng lợi nhuận cho người nông dân và góp phần tạo   ra nông sản sạch, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Lê Hà Tâm Thanh
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0