• Thành công bước đầu của mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn nuôi theo hướng hữu cơ
  Cập nhật: 08/10/2018 9:14:33 SA
  Với mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ liên kết với cơ sở chế biến tiêu thụ có thương hiệu nhằm chủ động đầu ra và ổn định giá cả, đồng thời cung cấp thịt lợn an toàn, chất lượng cao cho người tiêu dùng, góp phần cung cấp nguồn đầu vào ổn định chất lượng cho doanh nghiệp. Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã xây dựng mô hình: Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn nuôi theo hướng hữu cơ. Mô hình được thực hiện tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền với quy mô hỗ trợ 60 con trong lứa đầu tiên cho 3 hộ tham gia.

 • Các học viên tham gia lớp học ngoài hiện trường Canh tác lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính nhờ áp dụng mô hình 3 giảm 3 tăng
  Cập nhật: 20/09/2018 3:03:10 CH
  Với mục tiêu giúp nông dân giảm chi phí và nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; vụ Hè Thu 2018 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các HTX nông nghiệp triển khai thực hiện mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng (trong đó có IPM) với diện tích 161 ha trên toàn tỉnh.

 • Kết quả mô hình nuôi gà lai lông màu cho vùng đặc biệt khó khăn
  Cập nhật: 19/09/2018 8:32:09 SA
  Theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế có 27 xã thuộc 4 huyện là các xã thuộc đối tượng này. Qua khảo sát thực địa và nắm bắt nguyện vọng của bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông xác định thực hiện mô hình nuôi gà lông màu thả vườn với quy mô nhỏ cho các hộ nghèo, cận nghèo ở các vùng này là phù hợp. Thông qua mô hình, các hộ tham gia sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng chăn nuôi; có thể tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi lâu dài sau khi mô hình kết thúc, góp phần tăng thêm thu nhập và giảm nghèo bền vững. Năm ...

 • Ứng dụng hệ thống tưới nhỏ phun cho bưởi thanh trà
  Cập nhật: 19/09/2018 8:14:41 SA
  Mô hình ứng dụng kỹ thuật tưới nhỏ phun của vườn bưởi thanh trà thời kỳ sản xuất được áp dụng cho vùng bưởi thanh trà Hương Vân đã đem lại hiệu quả to lớn cho bà con nông dân, vừa tiết kiệm tiền, chi phí nhân công, lại tăng năng suất và chất lượng cho thanh trà thương phẩm.

 • Mô hình Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Thừa Thiên Huế
  Cập nhật: 13/09/2018 8:08:32 SA
  Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang là hướng phát triển mới, bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người sản xuất.


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Thư viện video

Tổng cộng0