Tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông Huế
 1. Ban giám đốc
Giám đốc: Bùi Thị Hải Yến
Điện thoại cơ quan: 054.3538812
Điện thoại nhà riêng: 054.3529162
Di động: 0912250663
Email: buithihaiyentt@yahoo.com.vn
  Phó Giám đốc: Châu Ngọc Phi
Điện thoại cơ quan: 054.3737388
Điện thoại nhà riêng:
Di động: 0914366637
Email: phikhuyenngu@yahoo.com.vn
 2. Các Phòng chức năng
 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Phan Đăng Quang Chức vụ : Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3530027
Di động: 0914077649
Email: dangquang5862@yahoo.com.vn
Phạm Thị Bình Chức vụ : Phó trưởng phòng/ Phụ trách kế toán
Điện thoại cơ quan: 054.3548877
Di động: 0905512592
Email: binhknhue@gmail.com
 PHÒNG KỸ THUẬT NÔNG LÂM
Phan Ánh Chức vụ : Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3548518
Di động: 0914415595
Email: panhsnn@yahoo.com.vn
Ngô Viết Trí Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3548518
Di động: 0905564289
Email: naungobao@yahoo.com
Phạm Tài
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3548518
Di động: 0914546292
Email:
 PHÒNG KỸ THUẬT THỦY SẢN
Nguyễn Thị Thu Giang Chức vụ : Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 
Di động: 0983881412
Email: thugiangts@yahoo.com
Lê Thị Bích Thủy Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0972468199
Email: lebichthuyts@gmail.com
Nguyễn Thanh Tuấn Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 
Di động: 0989936097
Email: tuantamts@gmail.com
 PHÒNG THÔNG TIN -TUYÊN TRUYỀN
Nguyễn Bình
Chức vụ : PhóTrưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3516103
Di động: 0986.268691
Email: binhknhue@gmail.com
Nguyễn Văn Dương Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 054.3516103
Di động: 0914.201.554
Email: duong_huvie@yahoo.com.vn
 3. Trạm khuyến nông-lâm-ngư huyện:(có 08 trạm trực thuộc UBND huyện)
Tên : Trạm Khuyến nông - lâm- ngư A Lưới
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, TT-Huế
Điện thoại: 054.3879564
Tên : Trạm Khuyến nông -lâm- ngư Nam Đông
Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, TT-Huế
Điện thoại: 054.3875663
Tên : Trạm Khuyến nông - lâm-ngư Phú Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, TT-Huế
Điện thoại: 054.3876641
Tên : Trạm Khuyến nông -lâm-ngư Phú Vang
Địa chỉ: Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, TT-Huế
Điện thoại: 054.3875663
Tên : Trạm Khuyến nông -lâm-ngư Hương Thủy
Địa chỉ: Xã Thủy Phương, Huyện Hương Thủy, TT-Huế
Điện thoại: 054.3862724
Tên : Trạm Khuyến nông -lâm-ngư Hương Trà
Địa chỉ: Thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, TT-Huế
Điện thoại: 054.3557097
Tên : Trạm Khuyến nông -lâm - ngư Quảng Điền
Địa chỉ: Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, TT-Huế
Điện thoại: 054.3756268
Tên : Trạm Khuyến nông - lâm- ngư Phong Điền
Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TT-Huế
Điện thoại: 054.3551771
 4. Số lượng Câu lạc bộ khuyến nông hiện có trên địa bàn tỉnh: 21 CLB
 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0