Tổ chức bộ máy Trung tâm Khuyến nông Huế
 1. Ban giám đốc
Giám đốc: Châu Ngọc Phi
Điện thoại cơ quan: 0234.3538812
Điện thoại nhà riêng:
Di động: 0914366637 
Email: phikhuyenngu@yahoo.com.vn
   Phó Giám đốc: Phan Ánh
Điện thoại cơ quan: 0234.3548518
Di động: 0914415595
Email: panhsnn@yahoo.com.vn
  Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Giang
Điện thoại cơ quan:  0234 3530027
Điện thoại nhà riêng:
Di động: 0983887412
Email: 
 2. Các Phòng chức năng
 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Phan Đăng Quang Chức vụ : Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 0234.3530027
Di động: 0914077649
Email: dangquang5862@yahoo.com.vn
 Đào Trọng Nghĩa  Chức vu: Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 0234 3530027
Di động: 0942663715
Email: 
Phạm Thị Bình Chức vụ : Phó trưởng phòng/ Phụ trách kế toán
Điện thoại cơ quan: 0234.3548877
Di động: 0905512592
Email: binhknhue@gmail.com
 PHÒNG KỸ THUẬT NÔNG LÂM

Ngô Viết Trí Chức vụ : Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 0234.3548518
Di động: 0905564289
Email: naungobao@yahoo.com
Phạm Tài
Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 0234.3548518
Di động: 0914546292
Email:
 PHÒNG KỸ THUẬT THỦY SẢN
Lê Thị Bích Thủy Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0972468199
Email: lebichthuyts@gmail.com
Nguyễn Thanh Tuấn Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan: 
Di động: 0989936097
Email: tuantamts@gmail.com
 PHÒNG THÔNG TIN -TUYÊN TRUYỀN
Nguyễn Bình
Chức vụ : Phó Trưởng phòng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0986.268691
Email: binhknhue@gmail.com
Nguyễn Văn Dương Chức vụ : Phó trưởng phòng
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0914.201554
Email: duong_huvie@yahoo.com.vn
 3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện:(có 08 trung tâm trực thuộc UBND huyện)
Tên : Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp A Lưới
Địa chỉ: Thị trấn A Lưới, Huyện A Lưới, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3879564
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Nam Đông
Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, Huyện Nam Đông, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3875663
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc
Địa chỉ: Thị trấn Phú Lộc, Huyện Phú Lộc, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3876641
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Phú Vang
Địa chỉ: Xã Phú Đa, Huyện Phú Vang, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3875663
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hương Thủy
Địa chỉ: Thị xã Hương Thủy, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3862724
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Hương Trà
Địa chỉ: Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3557097
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Quảng Điền
Địa chỉ: Thị trấn Sịa, Huyện Quảng Điền, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3756268
Tên : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Phong Điền
Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền, TT-Huế
Điện thoại: 0234.3551771
 4. Số lượng Câu lạc bộ khuyến nông hiện có trên địa bàn tỉnh: 21 CLB

 Bản in]
Các bài khác
     

Thư viện video

Tổng cộng0