Thông tin liên lạc của trung tâm Khuyến nông Huế
Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 0234.3530027 - Fax:0234.3530027
Email  ttkn.snnptnt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Thông tin - Tuyên truyền
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 0234.3530027 - Fax:0234.3530027
Email binhknhue@gmail.com@yahoo.com.vn
Phòng Kỹ thuật Nông lâm
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 0234.3548518 - Fax:0234.3530027
Email panhsnn@yahoo.com.vn
Phòng Kỹ thuật Thủy sản
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại  Fax:0234.3530027
Email thugiangts@gmail.com
 Bản in]
Các bài khác
     

Thư viện video

Tổng cộng0