Thông tin liên lạc của trung tâm Khuyến nông Huế
Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 054.3530027 - Fax:054.3530027
Email  ttknln.snnptnt@thuathienhue.gov.vn
Phòng Thông tin - Tuyên truyền
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 054.3516103 - Fax:054.3530027
Email duong_huvie@yahoo.com.vn
Phòng Kỹ thuật Nông lâm
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại 054.3548518 - Fax:054.3530027
Email phananhsnn@yahoo.com.vn
Phòng Kỹ thuật Thủy sản
Địa chỉ: 14 Phùng Hưng - Thành phố Huế
Điện thoại  Fax:054.3530027
Email thugiangts@gmail.com
 Bản in]
     

Thư viện video

Tổng cộng0