Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông
Ngày 23 tháng 02 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số: 40/QĐ-TTKN về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông

Nội dung của Quy chế có trong file đính kèm.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông
  
 Bản in]

Thư viện video

Tổng cộng0