• Kết quả thực hiện mô hình trồng ngô lai trên đất lúa tại Hồng Quảng- A Lưới (31/10/2017)

    A Lưới là một huyện miền núi thuộc phía Tây của tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc vùng núi cao, giao thông đi lại và sản xuất lưu thông gặp nhiều khó khăn. Đa số người dân trong huyện là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 75%) và thu nhập chủ yếu từ cây trồng ngắn ngày, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ của người dân ở đây còn hạn chế, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, nên năng suất cây trồng và vật nuôi còn thấp. Bên cạnh đó, hàng năm vào vụ Hè Thu thường xuyên xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng tới năng suất lúa nước làm cho nhiều người dân thường để đất trống, không canh tác vào vụ này gây nên sự lãng phí về đất đai, quá trình khai thác và sử dụng đất kém hiệu quả.


  • Hội thảo nhân rộng mô hình Nuôi tôm nước lợ, đảm bảo an toàn thực phẩm (23/10/2017)

    Vừa qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình nuôi tôm nước lợ đảm bảo an toàn thực phẩm . Tham dự Hội thảo có 60 đại biểu là cán bộ khuyến nông và nông dân các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế


  • Hiệu quả mô hình nuôi cua trứng trong ao từ nguồn giống các hộ ươm cua trứng trên địa bàn huyện (23/10/2017)

    Vừa qua, Trung tâm khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nuôi cua trứng trong ao từ nguồn giống các hộ ươm cua trứng trên địa bàn tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang và xã Hương Phong, Thị xã Hương Trà với quy mô: 1,2 ha/4 hộ/2 điểm, mật độ thả 1 con/m2, kích cỡ thả 50 - 60 con/kg. Sau hơn 4 tháng nuôi cua đạt trọng lượng trung bình gần đạt 250 -260g/ con, tỷ lệ sống trung bình đạt 50-56%.


Hoạt động khuyến nông

Thông tin hỗ trợ

Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Tuyên truyền

Thời tiết

Loading...
+22°C

Thư viện video

Tổng cộng0