• Tham quan mô hình sản xuất dưa lưới theo hướng công nghệ cao (25/09/2018)

    Nhằm định hướng và tạo điều kiện cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, năm 2018 Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Hải Farm triển khai thực hiện “Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà kính” tại phường Thủy Biều, thành phố Huế với qui mô 4.000 bầu/2.000 m2 . Đây là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tương đối thích hợp với điều kiện tại Thừa Thiên Huế. Qua thời gian thực hiện; mô hình đã có những kết quả khá tốt, cây dưa lưới trồng trong nhà kính sinh trưởng tốt, phát triển đồng đều, trái có mẫu mã đẹp. sản phẩm làm ra đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm, ...


  • Canh tác lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính nhờ áp dụng mô hình 3 giảm 3 tăng (20/09/2018)

    Với mục tiêu giúp nông dân giảm chi phí và nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân, đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT; vụ Hè Thu 2018 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các HTX nông nghiệp triển khai thực hiện mô hình Áp dụng 3 giảm 3 tăng (trong đó có IPM) với diện tích 161 ha trên toàn tỉnh.


  • Kết quả mô hình nuôi gà lai lông màu cho vùng đặc biệt khó khăn (19/09/2018)

    Theo Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế có 27 xã thuộc 4 huyện là các xã thuộc đối tượng này. Qua khảo sát thực địa và nắm bắt nguyện vọng của bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông xác định thực hiện mô hình nuôi gà lông màu thả vườn với quy mô nhỏ cho các hộ nghèo, cận nghèo ở các vùng này là phù hợp. Thông qua mô hình, các hộ tham gia sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng chăn nuôi; có thể tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi lâu dài sau khi mô hình kết thúc, góp phần tăng thêm thu nhập và giảm nghèo bền vững. Năm ...


Hoạt động khuyến nông

Thông tin hỗ trợ

Thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Tuyên truyền

Thời tiết

Loading...
+22°C

Thư viện video

Tổng cộng0